Escola del Treball – Canvi de contrasenya
Alumnes Professors Treballadors Visitants
Canvi de contrasenya » Treballadors

Treballadors

Opcions disponibles:

Canviar contrasenya
Recuperar contrasenya inicial

Canviar contrasenya actual

Canviar contrasenya
Usuari
Contrasenya actual
Nova contrasenya
Repetir nova contrasenya
Enviar contrasenya per SMS al meu número de telèfon

Recuperar contrasenya inicial

Per recuperar la contrasenya inicial que tenieu al donar-vos d'alta al centre, demaneu a un company que adreci un missatge a ajuda@escoladeltreball.org especificant el vostre nom i identificador.