Escola del Treball de Barcelona» Plataforma de pagaments
Inici aplicació Informació i ajuda

Plataforma de pagaments amb targeta bancària

Per qualsevol dubte sobre aquesta plataforma de pagaments, poseu-vos en contacte amb secretaria@escoladeltreball.org, o amb les oficines del centre.

Informació sobre les devolucions

Respecte a la devolució general:

  1. Fins al dia 5 de setembre de 2017, per tal que els instituts puguin oferir la plaça a la que han renunciat altres persones, es procedirà de la manera següent:
    1. Si l’alumne obté plaça per al mateix cicle formatiu de grau superior en un altre centre dependent del Departament d’Ensenyament.
    2. Si l’alumne obté plaça per a un altre cicle formatiu de grau superior en un altre centre dependent del Departament d’Ensenyament.
  2. Igualment, fins al 5 de setembre de 2017, si el director del centre educatiu aprecia la concurrència de causes que considera justificades, i diferents dels dos casos esmentats al punt 1.
  3. A partir del 6 de setembre de 2017, si el director del centre educatiu aprecia la concurrència de causes que considera justificades, podrà retornar la part proporcional de l’import ingressat corresponent al temps que el reclamant no rebrà el servei del centre.
  4. Fins al 31 d’octubre de 2017, si l’alumne obté plaça pública bé en l’ensenyament universitari, bé en els ensenyaments artístics superiors.

Respecte a una baixa en un institut i accés a l’IOC (del mateix cicle formatiu):

Respecte a una baixa en un institut: