Escola del Treball de Barcelona » Accés al butlletí acadèmic
Inici Escola del Treball
Escola del Treball de Barcelona

Accés al butlletí acadèmic

Per accedir al butlletí acadèmic del seu fill/a i poder consultar les faltes, qualificacions i el seguiment de la formació en centres de treball, introdueixi la identificació de l'alumne (DNI/NIE/Passaport) i la seva data de naixement. Obtindrà el codi d'usuari amb el qual podrà accedir, juntament amb la contrasenya que li hem enviat per SMS, al butlletí acadèmic corresponent.

Per qualsevol dubte sobre l'accés al butlletí acadèmic, contacti amb caps_estudis@escoladeltreball.org.

Obtenir dades d'accés
NIF/Passaport alumne
Data naixement alumne
Exemple:
NIF/Passaport: 12345678A
Data de naixement: 31/12/1900