Usted está aquí: Inicio / Secretaría / Preinscripción y matrícula / Preinscripción y matrícula curo 2022-2023

Preinscripción y matrícula curo 2022-2023

______________________________________

MUY IMPORTANTE PREINSCRIPCIONES DE
PRIMER CURSO de
CFPS QUB0 Fabricación de productos farmacéuticos y afines
Hay un error en el turno ofertado


La oferta de plazas y el aplicativo de preinscipción indica MAÑANA, cuando debe decir TARDE.


Si estás interesante en preinscribirte en turno tarde, debes tener en cuenta que en el aplicativo de preinscipción saldrá la opción mañana (la opción mañana será asignada en turno tarde)

______________________________________

 

ATENCIÓN: CFPS IMA0 - Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos

El primer curso es común al de CFPS IMB0 - Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos
En el aplicativo de preinsipción no sale primer curso de CFPS IMA0 - Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
Quien quiera acceder a primer curso de CFPS IMA0 - Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos debe elegir primer curso de CFPS IMB0 - Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos

 

 

______________________________________

 

 

Si no eres alumno/a de l'Escola del Treball o quieres cambiar de estudios debes:

 

a) Hacer la preinscripción en fechas y según el procedimiento establecido.

b) Realizar la matrícula en los periodos habilitados.

c) Disponer de los requisitos académicos.

______________________________________

 

 

Asignaciones y listas espera

PFI

Programes de Formació i Inserció

BTX

Batxillerat

CFPM

Cicles Formatius de grau mitjà

CFPS

Cicles Formatius de grau superior

CEFP

Cursos Especialització

 PREINSCRIPCIÓ A PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS PEL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ
RESULTAT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2022/2023 PFI
Relació d'alumnes admesos al centre

 

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 22/06/2022

 

 

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat
Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 15/07/2022

 

 

Els assignats han de fer la matrícula online

Del 18 al 22 de juliol

https://www.escoladeltreball.org/matricula/

 

 

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat
Publicació de la llista d'espera del centre a 15/07/2022

 

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat
Alumnes preinscrits al centre 15/07/2022

 

 

CFGM - 2022-2023 Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 08/07/22

 

Els assignats han de fer la matrícula online 

11 al 15 de juliol

https://www.escoladeltreball.org/matricula/

 

Publicació de la llista d'espera del centre a 08/07/2022

 

 

CFGM - 2022-2023 Alumnes preinscrits al centre 08/07/2022

 

 

 

 

 

CFGS - 2022-2023 - Cicles de formació professional de grau superior
Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 15/07/2022

 

Els assignats han de fer la matrícula online

Del 18 al 22 de juliol

https://www.escoladeltreball.org/matricula/

 

 

CFGS - 2022-2023 - Cicles de formació professional de grau superior
Publicació de la llista d'espera del centre a 15/07/2022

 

 

CFGS - 2022-2023 - Cicles de formació professional de grau superior
Alumnes preinscrits al centre 15/07/2022

 

 

 

BAREM PROVISIONAL

 

 

Oferta final

PFI

Programes de Formació i Inserció

BTX

Batxillerat

CFPM

Cicles Formatius de grau mitjà

CFPS

Cicles Formatius de grau superior

CEFP

Cursos Especialització

 

Batxillerat - 2022-2023
Publicació de l'oferta definitiva de places
a 21/06/2022

 

CFGM - 2022-2023
Publicació de l'oferta definitiva de places
a 06/07/2022

(*)

CFGS - 2022-2023 - Cicles de formació professional de grau superior
Publicació de l'oferta definitiva de places
a 15/07/2022

(**)

 

 

(*) NOTA. Hay un error en la oferta de segundo curso de CFPM EE30 - Instal·lacions de telecomunicacions.

El turno correcto es MAÑANAS

 

 

 (**) Primer curso de CFPS QUB0 Fabricació de productes farmacèutics i afins el turno correcto es TARDE. 

 

 

 

Oferta final

PFI

Programes de Formació i Inserció

BTX

Batxillerat

CFPM

Cicles Formatius de grau mitjà

CFPS

Cicles Formatius de grau superior

CEFP

Cursos Especialització

 

veure

 

CFGM - 2022-2023
Publicació de l'oferta definitiva de places
a 06/07/2022

 

 (*) NOTA.Hay un error en la oferta de segundo de CFPM EE30 - Instal·lacions de telecomunicacions.

El turno correcto es MAÑANAS

 

 

 

 

 

Publicación de listas

PFI

Programas de Formación e Inserción

BTX

Bachillerato

CFPM

Ciclos Formativos de grado medio

CFPS

Ciclos Formativos de grado superior

CEFP

Cursos Especialitzación

PREINSCRIPCIÓ A PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS PEL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ
RESULTAT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2022/2023 PFI
Relació d'alumnes admesos al centre

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ A PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS PEL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ
RESULTAT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ. CURS 2022/2023 PFI
Relació d'alumnes preinscrits al centre, amb indicació d'on han estat admesos

 

 

 

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS VALORADES DEFINITIU. CURS 2022/2023 PFI

 

9/6/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS VALORADES PROVISIONAL. CURS 2022/2023 PFI
Relació d'alumnes preinscrits en el centre

 

RECLAMACIONES

Del 27 de mayo al 3 de junio

 

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 22/06/2022

 

Batxillerat - 2022-2023
Alumnes preinscrits al centre 22/06/2022

 

Publicació de la llista d'espera del centre a 22/06/2022

 

Batxillerat - 2022-2023
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició ordenada a 09/06/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera

petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/06/2022

 

 

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 23/05/2022 CLIC AQUÍ

CFGM - 2022-2023 - Procés per a l'alumnat de continuïtat
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició ordenada a 28/06/2022

 

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició ordenada a 28/06/2022

 

 

 

CFGM - 2022-2023 - Procés per a l'alumnat de continuïtat
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022

 

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 22/06/2022

 

 

CFGM - 2022-2023 - Procés per a l'alumnat de continuïtat
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022

 

 

 

CFGM -2022-2023 - Procés per a la resta de l'alumnat
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 09/06/2022

 
Procés de preinscripció a cicles de formació professional de grau mitjà per a alumnat ambcontinuïtat d'escolarització 2022/2023 Publicació de la llista d'admesos i exclosos provisional que han demanat el centre i l'ensenyament enprimera petició per al primer curs a 05/05/2022

CLIC AQUÍ


Procés de preinscripció a cicles de formació professional de grau mitjà per a alumnat amb continuïtat d'escolarització 2022/2023
Publicació del nombre de sol·licituds admeses que han demanat el centre i ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022

CLIC AQUÍ


 

____________

Procés de preinscripció a cicles de formació professional de grau mitjà per a alumnat ambcontinuïtat d'escolarització 2022/2023 Publicació de la llista d'admesos i exclosos provisional que han demanat el centre i l'ensenyament enprimera petició per al primer curs a 05/05/2022

CLIC AQUÍ

A partir d’avui mateix és possible presentar reclamacions. Des de la mateixa consulta individual, al peu, hi ha un model per descarregar i un enllaç per presentar-la, juntament amb la documentació que es consideri.

CFGS - 2022-2023 - Cicles de formació professional de grau superior
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició ordenada a 07/07/2022

 

 

CFGS - 2022-2023 - Cicles de formació professional de grau superior
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 05/07/2022

 

 

CFGS - 2022-2023 - Cicles de formació professional de grau superior
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera
petició amb la puntuació provisional a 23/06/2022

 

 

 

Presentación de solicitud

PFI

Programas de Formación e Inserción

BTX

Bachillerato

CFPM

Ciclos Formativos de grado medio

CFPS

Ciclos Formativos de grado superior

CEFP

Cursos Especialitzación

 Instrucciones

FUERA DE TERMINIO

Del 2 al 13 de mayo de 2022: presentación de solicitudes

VER

FUERA DE TERMINIO

Del 20 al 26 de abril de 2022: presentación de solicitudes

VER

Calendario per a la resta de alumnado (sin continuidad de escolaritzación)

Del 17 al 23 de mayo de 2022: presentación de solicitudes

 

FUERA DE TERMINIO

Calendario para a alumnado con continuidad de esscolaritzación

Del 20 al 26 de abril de 2022: presentación de solicitudes

Del 25 al 31 de mayo de 2022: presentación de solicitudes

 Instrucciones

 

Del 30 junio al 6 de julio de 2022: presentación de solicitudes.

 

  

  

Oferta inicial

PFI

Programas de Formación e Inserción

BTX

Bachillerato

CFPM

Ciclos Formativos de grado medio

CFPS

Ciclos Formativos de grado superior

CEFP

Cursos Especialitzación

 Ver pdf

Ver pdf

Ver pdf

(*)

Ver pdf

(**)

 

(*) NOTA. Hay un error en la oferta de segundo curso de CFPM EE30 - Instal·lacions de telecomunicacions.

El turno correcto es MAÑANAS

 

 

 (**) Primer curso de CFPS QUB0 Fabricació de productes farmacèutics i afins el turno correcto es TARDE. 

  

Información sobre el procedimiento

PFI

Programas de Formación e Inserción

BTX

Bachillerato

CFPM

Ciclos Formativos de grado medio

CFPS

Ciclos Formativos de grado superior

CEFP

Cursos Especialitzación

  INFORMACiÓN y CALENDARIO

  INFORMACiÓN y CALENDARIO 

INFORMACIÓN


CALENDARIO PARA ALUMNADO DE CONTINUIDAD

 

CALENDARIO PARA RESTO DE ALUMNADO

 INFORMACiÓN y CALENDARIO

   INFORMACiÓN y CALENDARIO

 

_____________________________________

       

Procedimiento detallado PORTAL OFICIAL. Encontrareis detalles para las etapas:

 

 • Programas de Formación e Inserción
 • Bachillerato
 • Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio
 • Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior
 • Curso de Especialización de Formación Profesional

 

« Febrero 2023 »
Febrero
LuMaMiJuViDo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Otras sedes web de la Escola del Treball

Entornos virtuales de aprendizaje

Moodle

Estudios

acreditat

 

  Colaboraciones

  BannerMinisteri

  LogoImpuls_LLE