Sou a: Inici / Secretaria / Títols i certificats / Certificats de català

Certificats de català

Sol·licitud de certificats de català B2 i C1

Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre el temps de resolució de la sol·licitud pot ser més llarg degut al procès de preinscripció i matrícula del proper curs.

Per tal d'evitar cues us demanem fer la petició a partir d'un missatge de correu adreçat a titols@escoladeltreball.org  tot adjuntant la documentació necessària.

Requisits

Acompleixen aquest requisit les persones nascudes a partir de l’any 1972. Cal aportar en tots els casos:

 • Certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
 • Títols (EGB, ESO, BATXILLERAT, BUP, FP-1, FP-2)
 • Originals i fotocòpies de tots els documents que s’hagin de presentar a les nostres oficines.


Quadre d’equivalències:

Nivell B2 (intermedi)

Títol presentat

S’ha d’haver estudiat a Catalunya

Documents que cal presentar

Títol de graduat escolar (EGB)

tota l’EGB a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Títol d'EGB

Títol FP1

tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic d’FP1
 • Títol d'EGB i FP1

 

Nivell C1 (suficiència)

Títol presentat

S’ha d’haver estudiat a Catalunya

Documents que cal presentar

Títol BUP

tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Llibre/certificat de BUP
 • Títol EGB i BUP

Títol  FP2

Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2
 • Títol EGB, FP1 i FP2

Títol BATXILLERAT

almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat de primària, d’ESO i Batxillerat
 • Títol ESO i Batxillerat

Títol ESO

almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana, és d’aplicació als títols de graduat en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008

Original i fotocòpia de:

 • DNI
 • Llibre/certificat de primària i d’ESO
 • Títol ESO

En el cas que no disposeu dels llibres d’escolaritat, la persona interessada haurà d’adreçar-se a la secretaria del centre on va cursar els seus estudis per demanar el llibre o el certificat equivalent.

Per més informació consulteu l’Ordre VCP/491/2009 modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril de 2010 (DOGC núm. 5610, de 19/04/2010.

Aquelles persones que no acompleixin els requisits detallats a la graella segons la seva petició s’han d’adreçar a:

Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226 | Barcelona
Telèfon: 934 006 900

Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre el temps de resolució de la sol·licitud pot ser més llarg degut al procès de preinscripció i matrícula del proper curs.

Per tal d'evitar cues us demanem fer la petició a partir d'un missatge, adjuntant la documentació escanejada, en un correu adreçat a titols@escoladeltreball.org