Sou a: Inici / Secretaria / Títols i certificats / Sol·licitar títols de Batxillerat, cicles de grau mitjà o superior

Sol·licitar títols de Batxillerat, cicles de grau mitjà o superior

Títols de Batxillerat i cicles de grau mitjà o superior

COM SOL·LICITAR ELS TÍTOLS DE BATXILLERAT, GRAU MITJÀ O GRAU SUPERIOR.

Petició de titols https://www.escoladeltreball.org/tramits/solicitud

A la sol·licitud han de figurar:

  • Dades personals: nom i cognom(s), adreça completa (carrer, número, pis, codi postal i població) i un telèfon de contacte (preferible mòbil)
  • Nom del curs i especialitat, si és el cas.
  • Curs acadèmic de finalització.
  • Motiu de la sol·licitud.
  • Especificar si també es desitja el certificat de qualificacions (i en el cas de grau superior el certificat de qualificacions per l'accés a la universitat)

 

La documentació que s’ha d’adjuntar escanejada en el formulari és:

  • Document d'identificació imprescindible: DNI, NIE O PASSAPORT
  • Si es té dret a bonificació (50% del preu) o exempció del pagament: Targeta de família nombrosa o monoparental en vigor,  Targeta de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33% o altres documents que donin dret a descompte.


Sol·licitud per part d'una persona diferent a la interessada

En aquest cas caldrà presentar una autorització signada per la persona que té dret al títol i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona autoritzada i de la que que té dret al títol.