Sou a: Inici / Secretaria / Títols i certificats / Certificats de català

Certificats de català

Sol·licitud de certificats de català

Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre el temps de resolució de la sol·licitud pot ser més llarg degut al procès de preinscripció i matrícula del proper curs.

Per tal d'evitar cues us demanem fer la petició a partir d'un missatge de correu adreçat a titols@escoladeltreball.org

Requisits

Acompleixen aquest requisit les persones nascudes a partir de l’any 1972. Cal aportar en tots els casos:

  • Certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.
  • Títols (EGB, ESO, BATXILLERAT, BUP, FP-1, FP-2)
  • Originals i fotocòpies de tots els documents que s’hagin de presentar a les nostres oficines.

Documents a aportar

B-2 EGB més FP-1 EGB: Llibre d’escolaritat o Certificat (de 1er a 8è)
FP-1: Títol més Certificat dels 2 anys
ESO
(titulats abans 2008)
Llibre d’escolaritat o Certificat dels 4 anys ESO
Títol
C-1 ESO
(posterior al 2008)
3 cursos Primària més ESO
Certificat i Títol
ESO
(Formació Adults)
8 anys entre Primària i ESO
Títol més Certificats
Batxillerat
(LOGSE/LOE)
Llibre d’escolaritat de primària (3 cursos )
ESO i Batxillerat (5 cursos entre els dos)
Títols
EGB/BUP EGB: Llibre d’escolaritat o Certificat (de 1er a 8è)
BUP: Llibre d’escolaritat 3 cursos o Certificat
Títols
FP-2 EGB: (de 1è a 8è)
FP-1: (1r i 2n) més FP-2: (1r, 2n i 3r)
Certificats i Títols

Per més informació consulteu l’Ordre VCP/491/2009.

Aquelles persones que no acompleixin els requisits detallats a la graella segons la seva petició s’han d’adreçar a:

Departament d’Ensenyament
Via Augusta, 202-226 | Barcelona
Telèfon: 934 006 900

Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre el temps de resolució de la sol·licitud pot ser més llarg degut al procès de preinscripció i matrícula del proper curs.

Per tal d'evitar cues us demanem fer la petició a partir d'un missatge de correu adreçat a titols@escoladeltreball.org