Sou a: Inici / Secretaria / Preinscripció i matrícula pel curs 2020-2021 / Preinscripció i matrícula de Batxillerat / Orientacions per la realització de la preinscripció, reclamacions i matrícula a Batxillerat

Orientacions per la realització de la preinscripció, reclamacions i matrícula a Batxillerat

Orientacions per la realització de la preinscripció, reclamacions i matrícula a Batxillerat. Curs 2020-2021

Batxillerat

 

Informació general

Identificació

 • Institut Escola del Treball

 • Carrer Comte d’Urgell, 187, edifici 11

 • 08036 Barcelona - Espanya

Telèfon general del centre

 • 934 309 200 (9 a 14h)

 • 689 750 223 (9 a 14h)

 • 638 924 308 (9 a 14h)

 • 629 708 132 (16 a 20h)

Adreça electrònica

Codi de centre

 • 08013275

Per a més informació sobre el procés de preinscripció “Estudiar a Catalunya

Informació preisncripció

Mapa escolar de Catalunya


Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny.


Presentació de la sol·licitud amb la documentació

Nota: en cas de menors d'edat, la preinscripció l'ha de realitzae el pare, la mare o tutor/a.


Mètode 1 (MOLT RECOMANAT): Sol·licitud electrònica (IdCAT o certificat electrònic i tot validat).


 • Avantatges: Totalment online i no cal enviar documentació si tota ha estat validada.

 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

BATXILLERAT: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny

 • Qui pot emplenar Sol·licitud electrònica?

Alumnes que hagin estat escolaritzats a partir del curs 2015-2016 en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.

 • Passos a seguir?

Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).

 

PASSOS A SEGUIR


 

 

Mètode 2 ( RECOMANAT) Sol·licitud en format electrònic + Enviament documentació si EdT és 1a opció.


 • Avantatges: Totalment online però cal enviar documentació telemàticament.

 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

  BATXILLERAT: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny.

 • Qui pot emplenar Sol·licitud electrònica?

Tothom.


PASSOS A SEGUIR


 

 

Mètode 3: Cita prèvia telefònica amb assessorament


 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

  BATXILLERAT: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny

 • Rebràs assessorament i t’ajudaran a la realització de la preinscripció.

 • Horari d’atenció al públic Secretaria COVID19

  De 9h a 14h (5 línies) i de 16h a 20h (2 línies).

  • Telèfon 1 (9h. a 14h): 634 289 494
  • Telèfon 2 (9h. a 14h): 638 924 308
  • Telèfon 3 (9h. a 14h): 616 537 856
  • Telèfon 4 (9h. a 14h): 616 537 342
  • Telèfon 5 (9h, a 14h): 634 668 965
  • Telèfon 6 (16h. a 20h): 629 708 132
  • Telèfon 7 (16h. a 20h): 628 597 666

Hauràs de fer enviament de la documentació

 • Mètode recomanat: https://www.escoladeltreball.org/tramits/enviament

 • Mètode Alternatiu: preinscripcio@escoladeltreball.org

 • Quina documentació? Resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (s’indica a la sol·licitud), escanejada o fotografiada amb qualitat.

 • Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior (mirar calendaris en aquest document).

 • Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

 

Mètode 4 (NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL): Cita prèvia amb eina corporativa + sense assessorament + Mesures de seguretat


 • Quan? Presentació de sol·licituds (29 de maig, 2 i 3 de juny)

 • Com? Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç:

 https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_BATX,08013275

 • Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.

 

2. Presentació de reclamacions al barem provisional


Quan? Durant període oficial de reclamacions.

 • Batxillerat: Del 16 al 18 de juny.

Qui pot presentar reclamació?

 • Sol·licitants de preinscripció amb primera opció Escola del Treball disconformes amb la baremació.

Procediment RECOMANAT


Pas 1: Enviar escrit reclamació i adjuntar documentació justificativa

Pas 2: Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

 

Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.

 

 

3. Matrícula

 

Mètode recomanat: confirmació de matrícula


Com? L’alumnat assignat podrà fer la matrícula telemàticament fent clic en

https://www.escoladeltreball.org/matricula/

Quan? Dates de matrícula

 • Matrícula Batxillerat: 8 al 14 de juliol.

Enviament de documentació pendent

 

Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa o telefònica


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.