Sou a: Inici / Secretaria / Preinscripció i matrícula pel curs 2020-2021 / Preinscripció i matrícula de Batxillerat

Preinscripció i matrícula de Batxillerat

Instruccions i calendari de preinscripció i matrícula de Batxillerat


Calendari de preinscripció de Batxillerat . Curs 2020-2021


Fases de la preinscripció

Dates

Publicació de l'oferta inicial

21 de maig

Presentació de sol·licituds (electròniques o de suport informàtic)

Del 27 de maig al 3 de juny

Presentació de documentació

Fins el 4 de juny

Publicació de les llistes amb el barem provisional

15 de juny

Presentació de reclamacions al barem provisional

Del 16 al 18 de juny

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

22 de juny

Sorteig

23 de juny

Publicació de llistes ordenades definitives

26 de juny

Publicació oferta final

7 de juliol

Publicació de les llistes d'assignació i llista d’espera

7 de juliol

Període de matrícula ordinària (batxillerat)

Del 8 al 14 de juliol

Període de matrícula extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al mes de setembre)

Del 7 al 10 de setembre

Finalització de la matrícula (batxillerat)

Del 14 al 18 de setembre

Informació general

Identificació

 • Institut Escola del Treball

 • Carrer Comte d’Urgell, 187, edifici 11

 • 08036 Barcelona - Espanya

Telèfon general del centre

 • 934 309 200

Codi de centre

 • 08013275

Per a més informació sobre el procés de preinscripció “Estudiar a Catalunya

Informació preisncripció

Mapa escolar de Catalunya


Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny.


Presentació de la sol·licitud amb la documentació

Nota: en cas de menors d'edat, la preinscripció l'ha de realitzae el pare, la mare o tutor/a.


Mètode 1 (MOLT RECOMANAT): Sol·licitud electrònica (IdCAT o certificat electrònic i tot validat).


 • Avantatges: Totalment online i no cal enviar documentació si tota ha estat validada.

 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

BATXILLERAT: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny

 • Qui pot emplenar Sol·licitud electrònica?

Alumnes que hagin estat escolaritzats a partir del curs 2015-2016 en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.

 • Passos a seguir?

Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).


PASSOS A SEGUIRMètode 2 ( RECOMANAT) Sol·licitud en format electrònic + Enviament documentació si EdT és 1a opció.


 • Avantatges: Totalment online però cal enviar documentació telemàticament.

 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

  BATXILLERAT: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny.

 • Qui pot emplenar Sol·licitud electrònica?

Tothom.

PASSOS A SEGUIR


 

Mètode 3: Cita prèvia telefònica amb assessorament


 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

  BATXILLERAT: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 27 de maig al 3 de juny

 • Rebràs assessorament i t’ajudaran a la realització de la preinscripció.

 • Horari d’atenció al públic Secretaria COVID19

  • 934 309 200

Hauràs de fer enviament de la documentació

 • Mètode recomanat: https://www.escoladeltreball.org/tramits/enviament

 • Quina documentació? Resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (s’indica a la sol·licitud), escanejada o fotografiada amb qualitat.

 • Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior (mirar calendaris en aquest document).

 • Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

Mètode 4 (NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL): Cita prèvia amb eina corporativa + sense assessorament + Mesures de seguretat


 • Quan? Presentació de sol·licituds (29 de maig, 2 i 3 de juny)

 • Com? Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_BATX,08013275

 • Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.


2. Presentació de reclamacions al barem provisional


Quan? Durant període oficial de reclamacions.

 • Batxillerat: Del 16 al 18 de juny.

Qui pot presentar reclamació?

 • Sol·licitants de preinscripció amb primera opció Escola del Treball disconformes amb la baremació.

Procediment RECOMANAT


Pas 1: Enviar escrit reclamació i adjuntar documentació justificativa

 

Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.

 

3. Matrícula

 

Mètode recomanat: confirmació de matrícula


Com? L’alumnat assignat podrà fer la matrícula telemàticament fent clic en

https://www.escoladeltreball.org/matricula/

Quan? Dates de matrícula

 • Matrícula Batxillerat: 8 al 14 de juliol.

Enviament de documentació pendent

 

Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa o telefònica


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.

Document amb les Orientacions per la realització de la preinscripció, reclamacions i matrícula. Curs 2020/2021

 Fitxer amb les Orientacions per la realització de la preinscripció, reclamacions i matrícula. Curs 2020/2021

 

Cita prèvia Preinscripció Batxillerat - Presentació de sol·licituds (29 de maig, 2 i 3 de juny)

Per demanar Cita prèvia (amb eina corporativa) per a la Preinscripció de Batxillerat.

(Forma presencial)

Presentació de sol·licituds (29 de maig, 2 i 3 de juny)

Segons el mètode 4 (no recomenat / només en cas excepcional) de les orientacions de preinscrició de Batxillerat, podeu demanar cita prèvia per venir al centre, en el següent enllaç:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_BATX,08013275
Mètode Alternatiu: preinscripcio@escoladeltreball.org