Sou a: Inici / Secretaria / PAU

PAU

Proves d’Accés a la Universitat

Informació per alumnes de batxillerat

Informació per alumnes de cicles formatius

Els titulats tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Tanmateix, per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden considerar millorar la nota d’accés examinant-se de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.

Normativa oficial

Convocatòria de juny 2016 de les PAU

Dates més importants:

  • Matrícula a les PAU: de l’11 al 18 de maig
  • Les PAU de Juny 2016 se celebren els dies 14, 15 i 16 de juny.
  • Els alumnes de Cicles Formatius, en  inscriure’s a les proves, han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat (com a últim dia el 2 de juny) a l’Oficina d’Accés a la Universitat.
  • Consulta resultats PAU per Internet: 29 de juny.

Preinscripció universitària 2016

  • Per Internet: del 6 de juny a l’1 de juliol
  • Canvi de preferències: fins a l’1 de juliol
  • Convocatòria de setembre: del 20 i 21 de setembre

Per accedir al primer curs d'un estudi universitari de grau de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya, cal fer la preinscripció universitària. La preinscripció i tots els tràmits associats es fan per Internet.

Tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària es pot consultar al web de la Secretaria d’Universitats i Recerca i en el document resum dels aspectes més rellevants del procés de la Preinscripció universitària 2016.

Enllaços recomanats

Universitats i recerca

Tota la informació sobre el procés de preinscripció (tràmits, terminis, estudis amb prova d'aptitud personal, vies d'accés, documentació necessària, taules de ponderació, procediment d'assignació de places, dates de matrícula universitària, etc.) es pot consultar al web de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

L'adreça de l'enllaç és: http://universitatsirecerca.gencat.cat

Accesnet

La preinscripció universitària a qualsevol de les set universitats publiques de Catalunya i la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya pel curs 2016-17 i tots els tràmits associats es fan per Internet.

L'adreça de l'enllaç és: https://accesnet.gencat.cat/

Què i per Què? Estudiar a les universitats catalanes

En cada carrera es poden consultar diverses informacions, com ara les convalidacions.

L'adreça de l'enllaç és: http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerUniversitat.do