Calendari de preinscripció

Calendari del període ordinari de preinscripció

Cicles formatius de formació professional de grau superior

Aquestes llistes es publicaran als plafons d’entrada de l’Escola; no es poden publicar per Internet.

Calendari

ConcepteData
Oferta inicial de places 12 de maig de 2017
Presentació de sol·licituds de preinscripció 25 al 31 de maig de 2017
Presentació de documentació Fins el 2 de juny de 2017
Llista amb la puntuació provisional (no significa haver obtingut plaça) 21 de juny de 2017
Presentació de reclamacions 22 al 26 de juny de 2017
Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny) fins al 26 de juny de 2017
Llista amb la puntuació definitiva (no significa haver obtingut plaça) 28 de juny de 2017
Llista ordenada definitiva (no significa haver obtingut plaça) 3 de juliol de 2017
Oferta final de places 11 de juliol de 2017
Llista d’admesos (han obtingut plaça i es poden matricular) i llista d'espera
12 de juliol de 2017
Matrícula (veure el calendari de matrícula) 13 al 20 de juliol de 2017

Instruccions

Instruccions de preinscripció

Normativa i informació