Calendari de preinscripció

Calendari del període ordinari de preinscripció

Cicles formatius de formació professional de grau superior

Encara no està disponible la informació pel curs 2018-2019

Aquestes llistes es publicaran als plafons d’entrada de l’Escola; no es poden publicar per Internet.

Calendari

ConcepteData
Oferta inicial de places 11 de maig de 2018
Presentació de sol·licituds de preinscripció 29 de maig a 7 de juny de 2018
Presentació de documentació fins 11 de juny de 2018
Llista amb la puntuació provisional (no significa haver obtingut plaça) 27 de juny de 2018
Presentació de reclamacions del 28 de juny al 3 de juliol de 2018
Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny) Fins el 3 de juliol de 2018
Llista amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions (no significa haver obtingut plaça) 5 de juliol de 2018
Llista ordenada definitiva (no significa haver obtingut plaça) 10 de juliol de 2018
Oferta final de places 16 de juliol de 2018
Llista d’admesos (han obtingut plaça i es poden matricular) i llista d'espera
17 de juliol de 2018
Matrícula (es pot fer per Internet accedint a: www.escoladeltreball.org/matricula ) del 18 al 23 de juliol

Instruccions

Instruccions de preinscripció

Normativa i informació