Calendari de preinscripció

Calendari del període ordinari de preinscripció

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (abans Curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior)

Aquestes llistes es publicaran als plafons d’entrada de l’Escola; no es pot poden publicar per Internet.

Es poden presentar sol·licituds a més d’un centre sense que això representi duplicitat.

Concepte

Data

Oferta inicial de places

15 de juny de 2017

Presentació de sol·licituds de preinscripció (en paper)

Del 3 al 7 de juliol de 2017

Llista amb la puntuació provisional (no significa haver obtingut plaça)

11 de juliol de 2017

Presentació de reclamacions

12, 13 i 14 de juliol de 2017

Llista amb la puntuació definitiva (no significa haver obtingut plaça)

17 de juliol de 2017

Llista ordenada definitiva (no significa haver obtingut plaça)

17 de juliol de 2017

Oferta final de places

17 de juliol de 2017

Llista d’admesos (han obtingut plaça i es podran matricular) i llista d'espera

17 de juliol de 2017

Matrícula de les persones admeses (1)

Del 18 al 24 de juliol de 2017.

(1)  Es recomana venir els primers dies en coincidir amb la matrícula de grau superior hi pot haver molta cua.

Instruccions de preinscripció