Calendari de preinscripció

Calendari del període ordinari de preinscripció FORA DE TERMINI

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Aquestes llistes es publicaran als plafons d’entrada de l’Escola; no es pot poden publicar per Internet.

Es poden presentar sol·licituds a més d’un centre sense que això representi duplicitat.

Concepte

Data

Oferta inicial de places

25 de juny de 2018

Presentació de sol·licituds de preinscripció (en paper)

del 10 al 13 de juliol de 2018, ambdós inclosos

Llista amb la puntuació o barem provisional (no significa haver obtingut plaça)

16 de juliol de 2018 (només es pot consultar al vestíbul de l’escola)

Presentació de reclamacions

16, 17 i 18 de juliol de 2018 

Llista amb la puntuació definitiva (no significa haver obtingut plaça)

19 de juliol de 2018

Llista ordenada definitiva (no significa haver obtingut plaça)

19 de juliol de 2018

Oferta final de places

19 de juliol de 2018

Llista d’admesos (han obtingut plaça i es podran matricular) i llista d'espera

20 de juliol de 2018

Matrícula de les persones admeses (1)

Del 23 al 27 de juliol, ambdós inclosos

(1)  Es recomana venir els primers dies, en coincidir amb la matrícula de grau superior hi pot haver molta cua.

Les llistes es penjaran als tauler d'anuncis a l'entrada del centre, si es disposa d'un correu electrònic s'enviarà un missatge.

Instruccions de preinscripció