Sou a: Inici / Secretaria

Secretaria

Informació sobre tràmits, matrícula, preinscripció, etc.

L'horari de secretaria és de 09:00 a 13:30 hores tots els matins de dilluns a divendres i, de l'1 d'octubre al 31 de maig, tambè i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Per fer preguntes sobre preinscripció, matrícula, etc. podeu contactar amb secretaria des d’aquest formulari o telefonar al 934 309 200 (centraleta) o 933 634 674 (títols de cicles) o 933 634 676 o 934 309 200 (extensió 225 i 257 títols de l'antiga FP o oficialia i mestratge).

Títols i certificats

Consulteu la secció sobre títols i certificats per saber com demanar títols o certificats.

Informació general

Codi de centre de l'Escola del Treball: 08013275

Preinscripció i matrícula de Grau Mitjà

Instruccions i calendari de preinscripció i matrícula de Grau Mitjà

Preinscripció i matrícula de Grau Mitjà - Llegir Més

Preinscripció i matrícula de Grau Superior

Instruccions i calendari de preinscripció i matricula de Grau Superior

Preinscripció i matrícula de Grau Superior - Llegir Més

Preinscripció i matrícula de Batxillerat

Instruccions i calendari de preinscripció i matricula de Batxillerat

Preinscripció i matrícula de Batxillerat - Llegir Més

Preus públics (matrícula, títols)

Preus públics, taxes de títols, bonificacions i exempcions

-

Preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior

 • Per curs complet: 360€
 • Per unitat formativa (UF): 25€
 • Per crèdit dels cicles LOGSE: 65€
 • Cicles LOGSE en extinció (compleció): 20€
 • Curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS): 240€

Bonificacions i exempcions específiques per aquest preu públic (s'ha de presentar la documentació corresponent i en vigor):

Bonificacions del 50%:

 • Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (cicles de grau superior).
 • Família nombrosa general o monoparental (general i especial).

Exempcions total del pagament del preu públic de matrícula:

 • Família nombrosa especial.
 • Grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció (RMI).
 • Les persones víctimes de violència de gènere o d’actes terroristes i els seus familiars directes.
 • Les persones tutelades o extutelades per l'administració pública.

Devolucions del preu públic de la matrícula

Per tal de retornar el preu públic de la matrícula (cicles de grau superior) la persona interessada haurà de presentar la documentació exigida en els terminis establerts. A la documentació de matrícula constarà aquest termini i les causes que donen dret a la devolució.

En el curs d'accés a cicles de grau superior (CAS)  i ensenyaments de futbol (primer i segon nivell) la normativa no contempla la devolució per cap concepte.

La persona que demani la devolució, haurà d'omplir una sol·licitud que li lliurarà la Secretaria i l'haurà de presentar al registre de l'escola situat en el  primer pis (despatx del Sr. Director) junt amb la documentació justificativa (matrícula a la universitat, certificat metge ...) i el codi IBAN per procedir a la devolució. El director emetrà una resolució atorgant o denegant, segons s'ajusti o no a la normativa vigent i s'enviarà per correu a la persona sol·licitant.

Taxes per expedició de títols*

Cicles formatius de grau superior: 74,95€

Cicles formatius de grau mitjà: 66,90€

Batxillerat: 66,90€

 * Preus aplicables a partir del 30 de març de 2017 en aplicació de la Llei 4/2017 del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, art. 42 punt 1.

Antiga formació professional

TitulacióPreu del títolDuplicat
FP1 21.09€ 2,44€
FP2 51,74€ 4,65€

Oficialia i maestria

Oficial industrial: 21,09€

Maestria industrial: 51,74€

Important: Per demanar duplicats per pèrdua dels antics estudis d’oficilia o maestria s’ha de publicar un anunci al Diari Oficial de la Generalitat (DGOC) amb un preu aproximat de 210€ (taxa normal) o 315€ (taxa urgent). Aquest procés es lent i pot endarrerir molt la gestió.

Bonificacions i exempcions de caràcter general

Per tenir dret a les bonificacions o exempcions s’ha de demostrar documentalment que es té el dret, presentant l’original i una fotocòpia del document en vigor.

Normativa

(1) Llei 40/2003 de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.

(2) Llei 3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. Disposició addicional 2.

Accions del document