Sou a: Inici / Organització / Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar de l’Escola és l’òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa

El Consell Escolar de l’Escola és l’òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares, personal d’administració i serveis, l’Equip Directiu i l’Ajuntament de Barcelona. Es reuneix com a mínim un cop al trimestre.

Composició del Consell Escolar

El Consell Escolar de l’Escola del Treball de Barcelona està format per:

  1. El director del centre, que n’és el president
  2. El secretari del centre, que actua com a secretari del Consell, amb veu i sense vot
  3. El cap d’estudis del torn de matí i el cap d’estudis del torn de tarda/nit
  4. Vuit professors/res elegits pel claustre
  5. Quatre representants dels alumnes
  6. Tres representants dels pares, mares o tutors dels alumnes
  7. Un representant del personal d’administració i serveis (PAS)
  8. Un regidor o representant de l’Ajuntament de Barcelona
  9. Un membre designat per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
  10. Un representant de les organitzacions empresarials o institucionals laborals presents en l’àmbit d’actuació de l’Institut, amb veu però sense vot

Membres actuals del Consell Escolar

President José Luis Durán Moyano.
Secretari Antoni Escobar Toneu.
Representants de l’equip directiu Sofia Amado Camprubí; Blai Ruiz Hernández.
Representants del professorat Francesc Balagueró Bertran; Sònia Gilaberte Elvira; Angel Luis Gómez Baena; Núria Martin Barrantes; Josep Maria Viñolas Auquer. David Ciudad Palaques, Josep M. Jové Casals, M. Josep Martínez Bonet
Representants de l’alumnat Victor Galindo Taberner, Guranda Sirbiladze, Isabella Alejandra Gutiérrez Suniaga.
Representants dels pares Francisco Sanjusto Martín, Xavier Verdeny Caelles.
Representant del PAS Lourdes Riera Garriga
Representant de l’Ajuntament Pendent
Representant de l’AMPA