Sou a: Inici / Estudis

Estudis

Oferta educativa del curs 2018-2019

L’Escola del Treball de Barcelona disposa de la més gran oferta educativa de Catalunya, que inclou entre d’altres Cicles Formatius de Grau Superior, Cicles Formatius de Grau Mitjà, BatxilleratCurs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior, Tècnic de règim especial esportiu en futbol i PFI (Programa de formació i inserció).

La relació de places ofertades es pot consultar al vestíbul de l'Escola.

Molt important: Consulteu la relació de possibles convalidacions fent clic AQUÍ abans de fer la matrícula. També podeu passar per secretaria per fer-nos la consulta.

Una vegada realitzada la matrícula i fet el pagament, no podem retornar l'import de les matèries convalidades.

Oferta educativa

Batxillerat

Mostra estudis
CodiModalitats  i itineraris de batxillerat
2000 Batxillerat de ciències i tecnologia (itinerari científic)
2000 Batxillerat de ciències i tecnologia (itinerari tecnològic)
3000 Batxillerat d’humanitats i ciències socials (itinerari humanitats)
3000 Batxillerat d’humanitats i ciències socials (itinerari social)

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Mostra estudis
CodiDenominació1r curs2n curs
FS10 Fusteria i moble (*) Matí Tarda
AG10 Gestió administrativa Matí (dos grups) Tarda (dos grups)
FS20 Instal·lació i moblament (*) Matí Tarda
IM20 Instal·lacions de producció de calor Matí Tarda
EE30 Instal·lacions de telecomunicacions Matí (un grup) Matí (un grup)
EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques Matí (dos grups) Tarda (un grup)
IM30 Instal·lacions frigorífiques i de climatització Matí Tarda
IM10 Manteniment electromecànic Matí Tarda
FM20 Mecanització Matí Matí
QU20 Operacions de laboratori Matí Matí
AF10 Preimpressió digital Matí (dos grups) Matí (dos grups)
IC10 Sistemes microinformàtics i xarxes Matí (dos grups) Tarda (dos grups)
FM10 Soldadura i caldereria Matí (dos grups) Matí i Tarda **

* Primer curs comú, els alumnes poden fer dos cicles en 3 anys (no es tracta del sistema conegut com 2x3 o 3x2). Caldrà obtenir plaça  a la preinscripció del segon cicle per cursar el segon curs.

** La tria del torn la fa l’escola en funció del rendiment acadèmic de l’alumne/a.

Cicles Formatius de Grau Superior

Mostra estudis
CodiDenominació1r curs2n curs
ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa Matí Matí
AGB0 Administració i finances (un grup de tarda dual) (*) (**) Matí, tarda (dual) Matí , tarda (dual)
AGB1 Administració i finances, perfil professional gestor d’assegurances (un grup dual) (**) Tarda Tarda (2018-2019)
0151 Animació d’activitats físiques i esportives (antic pla LOGSE) (***)

Matí (dos grups)

Darrer curs 2018-2019

AGA0 Assistència a la direcció (*) Matí Matí
EEB0 Automatització i robòtica industrial (dos grups DUAL) Matí o tarda Tarda (dos grups) 
AEB0 Condicionament físic (NOU) Matí Matí (2019-2020)
FMA0 Construccions metàl·liques Tarda Tarda
ICB0 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (*) Tarda Tarda
ICC0 Desenvolupament d’aplicacions web (*) Matí Tarda
IMB0 Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids Tarda Tarda
FMC0 Disseny en fabricació mecànica Tarda Tarda
AFA0 Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (*) Tarda Tarda
AFB0 Disseny i gestió de la producció gràfica (*) Tarda Tarda
AEA0 Ensenyament i animació socioesportiva (NOU) Matí Matí (2019-2020)
EAA0 Eficiència energètica i energia solar tèrmica  Tarda Tarda
QUB0 Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Matí (un grup), tarda (un grup) Tarda (dos grups)
QUD0 Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat  Matí Tarda
EEC0 Manteniment electrònic  Tarda Tarda
IMC0 Mecatrònica industrial DUAL (NOU) Matí Tarda (2019-2020)
EOC0 Organització i control d’obres de construcció (DUAL) Tarda Tarda
1954 Prevenció de riscos professionals (antic pla LOGSE) Tarda Tarda
FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica (DUAL) Tarda Tarda
EOB0 Projectes d’edificació  Matí Matí
EOB1 Projectes d’edificació, perfil professional rehabilitació i restauració  (DUAL) ** Tarda Tarda
EOA0 Projectes d’obra civil (DUAL) (**) Matí Tarda
EED0 Sistemes de telecomunicacions i informàtics Matí Matí
EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats Matí Tarda

* Primer curs comú, els alumnes poden fer dos cicles en 3 anys (no es tracta del sistema conegut com 2x3). Caldrà obtenir plaça a la preinscripció del segon cicle per cursar el segon curs.

** En els cursos de formació professional en alternança dual es realitza una part de la formació a primer i segon curs a l’empresa amb una petita remuneració econòmica. Més informació sobre la formació dual fent clic aquí.

*** El primer curs d'Animació d'activitats físico esportives ja no s'impartirà en el curs 2018-2019, i serà substituit per dos cicles nous LOE: Condicionament físic i Ensenyament i animació socioesportiva, podeu obtenir més informació fent clic aquí

 

Ensenyaments esportius

Mostra estudis
CodiDenominació1r nivell2n nivell
8201 Tècnic d’esport de futbol (intensiu) Matí Matí

Programes de formació i inserció PFI (abans PQPI)

Mostra estudis
CodiEspecialitatTorn
PFI IC01 Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics Matí
PFI FM02 Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura Matí
PFI FM04 Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC Matí
PFI FM01 Auxiliar de serralleria i construccions metàl.liques Matí

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (abans CAS)

Mostra estudis
CodiOpcions de la part específicaTorn
CASCT Opció Cientificotecnològica Tarda
CASHS Opció Humanística i social Tarda

Horari dels cursos

  • Cicles formatius de grau superior i mitjà: de dilluns a divendres en torns de matí o tarda. Torn de matí de 8 a 14h (amb un descans entre les 10:45 i 11:15h), torn de tarda de 16 a 22h (amb un descans de 18:45 a 19:15h).
  • Batxillerat: de dilluns a divendres, torn de matí de 8 a 14h (amb un descans de 10:45 a 11:15h).
  • Tècnic/a esportiu en futbol (primer i segon nivell) torn de matí de 8 a 14h.
  • Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (abans CAS) de dilluns a dijous, torn de tarda.

Tots els estudis són presencials, fet que implica l'assistència obligatòria.

Consultar els preus públics

A la següent adreça es poden consultar els preus públics.

On trobar més informació?

  • Podeu obtenir més informació retirant els fulletons que disposem a la nostra consergeria de l’escola (horari de 8h a 21h).
  • Enviant un correu electrònic al nostre servei d'orientació: orientacio@escoladeltreball.org
  • Consultant la informació del Departament d’Ensenyament sobre Que estudiar.
  • Guies oficials disponibles als ajuntaments, organitzacions juvenils, consells comarcals ...
  • Saló de l'Ensenyament http://www.ensenyament.com/ca/

 Data de publicació: 2/3/2018