Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (DUAL) (Nou Cicle)

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (DUAL) (Nou Cicle)

Família professional: Instal·lació i manteniment


Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.617 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 383 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

Planificar, gestionar, i supervisar el muntatge i el manteniment de les instal•lacions tèrmiques i de fluids, en edificis i processos industrials, d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscs laborals i respecte ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdul
1 Sistemes elèctrics i automàtics
2 Equips i instal·lacions tèrmiques
3 Representació gràfica d’instal·lacions
4 Energies renovables i eficiència energètica
5 Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment
6 Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització
7 Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids
8 Processos de muntatge d'instal·lacions.
9 Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
10 Formació i orientació laboral
11 Empresa i iniciativa emprenedora
12 Projecte d’Instal·lacions tèrmiques i de fluids
13 Formació en centres de treball

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.