Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat (LOE)

Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat (LOE)

Família professional: Química

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.584 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 416 hores.

Torn

Primer curs matí i segon curs tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Mostreig i preparació de la mostra Primer 132
2 Anàlisis químiques Primer 198
3 Anàlisi instrumental Segon 198
4 Assajos físics Segon 99
5 Assajos fisicoquímics Primer 99
6 Assajos microbiològics Primer 198
7 Assajos biotecnològics Segon 132
8 Qualitat i seguretat en el laboratori Primer 165
9 Formació i orientació laboral Segon 99
10 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 99
11 Anglès tècnic Primer 99
12 Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat Segon 66
13 Formació en centres de treball Segon 416

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.