Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (LOE)

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (LOE)

Família professional: Química

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.584 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 416 hores.

Torn

Primer (un grup al matí i un grup a la tarda); segon (2 grups de tarda).

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Organització i gestió de la fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Primer 66
2 Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Segon 198
3 Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Primer 165
4 Principis de biotecnologia Primer 132
5 Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Primer 66
6 Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Primer 165
7 Tècniques de producció biotecnològica Segon 99
8 Tècniques de producció farmacèutica i afins Segon 132
9 Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins Segon 99
10 Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Segon 66
11 Manteniment electromecànic en indústries de procés Primer 66
12 FOL Primer 99
13 EIE Segon 66
14 Anglés tècnic Primer 99
15 Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Segon 66
16 FCT Segon 416

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.