Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Desenvolupament d’aplicacions web (LOE)

Desenvolupament d’aplicacions web (LOE)

Família professional: Informàtica i comunicacions

Descripció

Aquests estudis preparen programadors especialitzats en aplicacions web, i no es tracta d’un cicle orientat al disseny visual. Aquest cicle es fonamenta al 100% en eines de software lliure i utilitza Java com a llenguatge de programació principal.

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.683 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 317 hores.

Torn

1r al matí i 2n a la tarda.

Competències professionals

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

La convalidació de les parts comunes dels diferents cicles de grau superior de la família d’informàtica, una vegada completat un d’ells, permet cursar l’altre cicle amb tan sols un any més. D’aquesta forma els dos cicles es poden cursar en un total de tres cursos.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Sistemes informàtics Primer 198
2 Bases de dades Primer 231
3 Programació Primer i segon 297
4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació Primer 99
5 Entorns de desenvolupament Segon 66
6 Desenvolupament web en entorn client Segon 165
7 Desenvolupament web en entorn servidor Segon 165
8 Desplegament d’aplicacions web Segon 99
9 Disseny d’interfícies web Segon 99
10 Formació i orientació laboral Primer 99
11 Empresa i iniciativa emprenedora Primer 66
12 Projecte de desenvolupament d’aplicacions web Segon 120
13 Formació en centres de treball Segon 317

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.