Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE)

Família professional: Informàtica i comunicacions

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.683 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 317 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

La convalidació de les parts comunes dels diferents cicles de grau superior de la família d’informàtica, una vegada completat un d’ells, permet cursar l’altre cicle amb tan sols un any més. D’aquesta forma els dos cicles es poden cursar en un total de tres cursos.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Sistemes informàtics Primer 198
2 Bases de dades Primer 198
3 Programació Primer/Segon 295
4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació Primer 99
5 Entorns de desenvolupament Segon 112
6 Accés a dades Segon 104
7 Desenvolupament d’interfícies Segon 112
8 Programació multimèdia i dispositius mòbils Segon 112
9 Programació de serveis i processos Segon 102
10 Sistemes de gestió empresarial Segon 66
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Primer 66
13 Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. Segon 120
14 Formació en centres de treball Segon 317

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.