Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Família professional: Informàtica i comunicacions

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.678 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 322 hores.

Torn

Matí.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

La convalidació de les parts comunes dels diferents cicles de grau superior de la família d’informàtica, una vegada completat un d’ells, permet cursar l’altre cicle amb tan sols un any més. D’aquesta forma els dos cicles es poden cursar en un total de tres cursos.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Implantació de sistemes operatius Primer 198
2 Gestió de bases de dades Primer/Segon 132
3 Programació bàsica Primer 198
4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació Segon 112
5 Fonaments de maquinari Primer 99
6 Administració de sistemes operatius Segon 112
7 Planificació i administració de xarxes Primer 132
8 Serveis de xarxa i Internet Segon 112
9 Implantació d’aplicacions web Segon 84
10 Administració de sistemes gestors de bases de dades Segon 112
11 Seguretat i alta disponibilitat Segon 112
12 Formació i orientació laboral Primer 99
13 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
14 Projecte d’administració de sistemes informátics en xarxa Segon 115
15 Formació en centres de treball Segon 317

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.