Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Disseny en fabricació mecànica (LOE)

Disseny en fabricació mecànica (LOE)

Família professional: Fabricació mecànica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix en dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Representació gràfica en fabricació mecànica Primer 132
2 Disseny de productes mecànics Primer 297
3 Disseny d’estris de processat de xapa i estampació Segon 231
4 Disseny de motllos i models de fosa Segon 99
5 Disseny de motllos per a productes polimèrics Segon 99
6 Automatització de la fabricació Segon 165
7 Tècniques de fabricació mecànica Primer 198
8 Materials Primer 99
9 Formació i orientació laboral Primer 99
10 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
11 Projecte de disseny de productes mecànics Segon 165
12 Formació en centres de treball Primer/Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.