Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)

Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)

Família professional: Fabricació mecànica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d’equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Interpretació i representació gràfica Primer 132
2 Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge Primer 132
3 Mecanització per control numèric Segon 198
4 Fabricació assistida per ordinador Segon 99
5 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica Primer 165
6 Programació de la producció Segon 132
7 Execució de processos de fabricació Primer 231
8 Materials Primer 66
9 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals Segon 99
10 Verificació de productes Segon 132
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
13 Projecte de fabricació de productes mecànics Segon 99
14 Formació en centres de treball Primer/Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.