Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Construccions metàl·liques (LOE)

Construccions metàl·liques (LOE)

Família professional: Fabricació mecànica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix en dissenyar productes de caldereria, estructures metàl·liques i instal·lacions de canonada industrial, i planificar, programar i controlar la seva producció, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Representació gràfica en fabricació mecànica Primer 165
2 Disseny de construccions metàl·liques Segon 264
3 Definició de processos de construccions metàl·liques Primer 165
4 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica Segon 165
5 Programació de la producció Segon 99
6 Processos de mecanització, tall i conformat en construccions metàl·liques Primer 165
7 Processos d’unió i muntatge en construccions metàl·liques Primer 231
8 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental Segon 99
9 Materials Primer 66
10 Formació i orientació laboral Primer 99
11 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
12 Projecte de construccions metàl·liques Segon 66
13 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.