Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Organització i control d’obres de construcció (LOE)

Organització i control d’obres de construcció (LOE)

Família professional: Edificació i obra civil (pàgina en construcció).

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

Aquests estudis capaciten per organitzar, a peu d'obra, treballs d'execució d'edificació i obra civil, gestionant recursos, coordinant talls i controlant unitats d'obra realitzades, d'acord amb les especificacions del projecte, la planificació de l'obra, les instruccions rebudes, la normativa aplicable i les condicions que s'estableixen en matèria de qualitat, seguretat, salut laboral i medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Amidaments i valoracions de construcció    
2 Replantejaments de construcció    
3 Planificació de construcció    
4 Documentació de projectes i obres de construcció    
5 Processos constructius en edificació    
6 Processos constructius en obra civil    
7 Control d'estructures de construcció    
8 Control d'execució en obres d'edificació    
9 Control d'execució en obra civil    
10 Rehabilitació i conservació d'obres de construcció    
11 Estructures de construcció    
12 Projecte d'organització i control d'obres de construcció    
13 Formació i orientació laboral    
14 Empresa i iniciativa emprenedora    
15 Formació en centres de treball    

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.