Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Projectes d’edificació, perfil professional rehabilitació i restauració (LOE)

Projectes d’edificació, perfil professional rehabilitació i restauració (LOE)

Família professional: Edificació i obra civil (pàgina en construcció)

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

quests estudis capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'edificació, rehabilitació i restauració; fer replantejaments d'obra, i organitzar i coordinar els treballs per executar-les, i gestionar-ne el control documental, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Representacions de construcció    
2 Amidaments i valoracions de construcció    
3 Replanteigs de construcció    
4 Planificació de construcció    
5 Instal·lacions en edificació    
6 Eficiència energètica en edificació    
7 Desenvolupament de projectes d’edificació residencial    
8 Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial    
9 Estructures de construcció    
10 Disseny i construcció d'edificis    
11 Formació i orientació laboral    
12 Empresa i iniciativa emprenedora    
13 Projecte en edificació    
14 Processos constructius en edificació    
15 Obres de rehabilitació, restauració i conservació    
16 Formació en centres de treball    

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.