Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Projectes d’edificació (LOE)

Projectes d’edificació (LOE)

Família professional: Edificació i obra civil

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Matí o tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, realitzar replanteigs d’obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Representacions de construcció Primer 231
2 Amidaments i valoracions de construcció Segon 99
3 Replanteigs de construcció Primer 99
4 Planificació de construcció Segon 132
5 Instal·lacions en edificació Primer 99
6 Eficiència energètica en edificació Primer 66
7 Desenvolupament de projectes d’edificació residencial Segon 264
8 Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial Segon 165
9 Estructures de construcció Primer 132
10 Disseny i construcció d’edificis Primer 165
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
13 Projecte en edificació Segon 33
14 Formació en centres de treball Primer/Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.