Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Projectes d'obra civil (LOE)

Projectes d'obra civil (LOE)

Família professional: Edificació i obra civil

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Torn

Matí.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes d’obra civil i d’ordenació del territori, realitzar aixecaments i replanteigs d’obres de construcció i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

(Informació encara no disponible)

Crèdit Nom crèdit Curs Hores
1 Representacions de construcció Primer 231
2 Amidaments i valoracions de construcció Primer 99
3 Replanteigs de construcció Primer 99
4 Planificació de construcció Segon 132
5 Xarxes i serveis en obra civil Segon 99
6 Aixecaments topogràfics Primer 165
7 Desenvolupament de projectes urbanístics Segon 198
8 Desenvolupament de projectes d'obres lineals Segon 132
9 Estructures de construcció Primer 132
10 Urbanisme i obra civil Segon 165
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
13 Projecte en obra civil Segon 33
14 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.