Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)

Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)

Família professional: Electrònica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Torn

Primer curs matí o tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

(Informació encara no disponible)

Crèdit Nom crèdit Curs Hores
1 Configuració d'infraestructures de sistemes de telecomunicacions Primer 99
2 Sistemes informàtics i xarxes locals Primer 198
3 Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions Primer 132
4 Sistemes de producció audiovisual Segon 165
5 Sistemes de radiocomunicacions Segon 99
6 Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions Segon 99
7 Sistemes de telefonia fixa i mòbil Primer 132
8 Elements de sistemes de telecomunicacions Primer 132
9 Xarxes telemàtiques Segon 165
10 Sistemes integrats i llar digital Segon 99
11 Fonaments de programació Primer 99
12 Formació i orientació laboral Primer 99
13 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
14 Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics Segon 66
15 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.