Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Manteniment electrònic (LOE)

Manteniment electrònic (LOE)

Família professional: Electrònica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix a mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

(Informació encara no disponible)

Crèdit Nom crèdit Curs Hores
1 Equips microprogramables Primer 231
2 Manteniment d'equips de radiocomunicacions Segon 165
3 Manteniment d'equips de veu i dades Segon 165
4 Manteniment d'equips d'electrònica industrial Segon 198
5 Manteniment d'equips d'àudio Primer 66
6 Manteniment d'equips de vídeo Primer 99
7 Circuits electrònics analògics Primer 231
8 Tècniques i processos de muntatge i manteniment d'equips electrònics Primer 198
9 Infraestructures i desenvolupament del manteniment electrònic Segon 66
10 Formació i orientació laboral Primer 99
11 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
12 Projecte de manteniment electrònic Segon 66
13 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.