Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Automatització i robòtica industrial (LOE)

Automatització i robòtica industrial (LOE)

Família professional: Electricitat

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

CrèditNom crèditCursHores
1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics Primer 132
2 Sistemes seqüencials programables Primer 165
3 Sistemes de mesura i regulació Primer 165
4 Sistemes de potència Primer 165
5 Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial Primer 99
6 Sistemes programables avançats Segon 99
7 Robòtica industrial Segon 99
8 Comunicacions industrials Segon 198
9 Integració de sistemes d'automatització industrial Segon 198
10 Informàtica industrial Primer 99
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
13 Projecte d'automatització i robòtica industrial Segon 66
14 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.