Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)

Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)

Família professional: Electricitat i electrònica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Primer curs matí i segon curs tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 198
2 Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 231
3 Configuració d’instal·lacions elèctriques 264
4 Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques 132
5 Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques 132
6 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació 132
7 Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques 99
8 Processos en instal·lacions d’infrastructures comunes de telecomunicacions 99
9 Sistemes i circuits elèctrics 132
10 Formació i orientació laboral 99
11 Empresa i iniciativa emprenedora 66
12 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 66
13 Formació en centres de treball 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.