Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE)

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE)

Família professional: Energia i aigua

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a avaluar l’eficiència de les instal·lacions d’energia i aigua en edificis, recolzant tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis, i configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i manteniment en condicions de seguretat, qualitat i respecte ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Configuració d’instal·lacions solars tèrmiques Primer 132
2 Gestió eficient de l’aigua en edificació Primer 66
3 Representació gràfica d’instal·lacions Primer 132
4 Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua Segon 66
5 Certificació energètica d’edificis Segon 198
6 Eficiència energètica d’instal·lacions Segon 198
7 Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques Segon 132
8 Processos de muntatge d’instal·lacions Primer 231
9 Equips i instal·lacions tèrmiques Primer 231
10 Formació i orientació laboral Primer 99
11 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
12 Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica Segon 99
13 Formació en centres de treball Primer/Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.