Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Administració i finances (LOE)

Administració i finances (LOE)

Família professional: Administració i gestió

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Torn

Matí o tarda.

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

CrèditNom crèditCursHores
1 Comunicació i atenció al client Primer 132
2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial Primer 132
3 Procés integral de l'activitat comercial Primer 264
4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa Primer 66
5 Ofimàtica i procés de la informació Primer 132
6 Anglès Primer 132
7 Gestió de recursos humans Segon 99
8 Gestió financera Segon 165
9 Comptabilitat i fiscalitat Segon 198
10 Gestió logística i comercial Segon 99
11 Simulació empresarial Segon 99
12 Formació i orientació laboral Primer 99
13 Projecte d'administració i finances Segon 33
14 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.