Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Família professional: Arts gràfiques

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.617 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 383 hores.

Torn

Tarda.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a Dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Materials de producció gràfica Primer 132
2 Organització dels processos de preimpressió digital Primer 264
3 Disseny de productes gràfics Primer 231
4 Gestió de la producció en processos d’edició Segon 99
5 Producció editorial Segon 99
6 Disseny estructural d’envàs i embalatge Segon 99
7 Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia Segon 99
8 Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia Segon 231
9 Comercialització de productes gràfics i atenció al client Primer 99
10 Formació i orientació laboral Primer 99
11 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
12 Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia Segon 99
13 Formació en centres de treball (FPCT) Segon 383

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.