Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Animació d’activitats físiques i esportives

Animació d’activitats físiques i esportives

Família professional: Activitats físiques i esportives

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.590 hores, que inclouen els crèdits i les 150 hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 410 hores.

Torn

Matí.

Molt important

Aquest cicle té molta més demanda que oferta (unes 6 sol·licituds per plaça) considerant la distribució establerta (60% de les places per batxillerat, 20% per prova d'accés i altres estudis i 20% per curs d'accés) persones amb una qualificació molt bona de prova d'accés, es poden quedar sense plaça. Recomanem demanar plaça al màxim de centres (es pot arribar a 10 centres)

Competències professionals

Com a competències professionals es poden destacar:

 • Ensenyament i dinamització de jocs i activitats físiques recreatives.
 • Ensenyament i dinamització d’activitats físicoesportives individuals.
 • Ensenyament i dinamització d’activitats físicoesportives d’equip.
 • Ensenyament i dinamització d’activitats físicoesportives amb implements.
 • Ensenyament i dinamització d’activitats bàsiques de condicionament físic.
 • Organització, planificació i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives.

Àmbits professionals i de treball

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en:

 • Empreses de serveis esportius.
 • Patronats d’esports o entitats esportives municipals.
 • Clubs o associacions esportives.
 • Clubs o associacions de caràcter social.
 • Empreses turístiques: hotels, càmpings, balnearis, etc.
 • Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors.
 • Centres geriàtrics o de caràcter social.
 • Federacions esportives.
 • Organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esports, etc.).

Principals ocupacions i llocs de treball

A tall d´exemple anomenem algunes de les professions que aquests tècnics poden desenvolupar:

 • Promotor d’activitats físicoesportives.
 • Animador d’activitats físicoesportives.
 • Coordinador d’activitats poliesportives.
 • Monitor d’activitats físicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements.

Llistat dels crèdits que s’han de cursar

CrèditNom crèditCurshores
1 Jocs i activitats físiques recreatives per animació Segon 120
2 Activitats físicoesportives individuals Primer 180
3 Activitats físicoesportives d’equip Primer 210
4 Activitats físicoesportives amb implements Segon 150
5 Fonaments biològics i bases del condicionament físic Primer 210
6 Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives Segon 90
7 Higiene i primers auxilis Primer 30
8 Salvament aquàtic Primer 60
9 Animació i dinàmica de grups Segon 120
10 Metodologia didàctica de les activitats físicoesportives Primer 120
11 Activitats físiques per a persones amb discapacitats Segon 30
12 Formació i orientació laboral Segon 60
13 Formació en centres de treball Primer/Segon 410
14 Síntesi Segon 60

Llistat d´estudis universitaris a què es pot accedir

 • Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
 • Mestre (totes les especialitats)
 • Diplomat en Educació Social
 • Diplomat en Infermeria
 • Diplomat en Fisioteràpia
 • Diplomat en Relacions Laborals
 • Diplomat en Treball Social
 • Diplomat en Turisme

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.