Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Operacions de laboratori

Operacions de laboratori

Família professional: Química

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.617 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 383 hores.

Torn

Matí.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Química aplicada Primer 165
2 Mostreig i operacions unitàries de laboratori Primer 165
3 Proves fisicoquímiques Segon 165
4 Serveis auxiliars en el laboratori Primer 66
5 Seguretat i organització en el laboratori Primer 99
6 Operacions d’anàlisis química Segon 231
7 Emmagatzematge i distribució en el laboratori Segon 66
8 Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica Primer 165
9 Assajos de materials Primer 99
10 Principis de manteniment electromecànic Segon 66
11 FOL (UF1+UF2) Primer 99
12 EIE Segon 66
13 Anglés Tècnic Segon 99
14 Síntesi Segon 66
15 FCT Segon 383

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.