Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Instal·lacions de producció de calor (LOE)

Instal·lacions de producció de calor (LOE)

Família professional: Instal·lació i manteniment

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Primer curs matí i segon curs tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Tècniques de muntatge d’instal·lacions Primer 264
2 Instal·lacions elèctriques i automatismes Primer 264
3 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques Primer 198
4 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua Segon 132
5 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica Segon 99
6 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids Segon 66
7 Màquines i equips tèrmics Segon 198
8 Configuració d’instal·lacions calorífiques Segon 132
9 Formació i orientació laboral Primer 99
10 Empresa i iniciativa emprenedora Primer 66
11 Anglès tècnic Segon 99
12 Síntesi Segon 66
13 Formació en centres de treball Primer/Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.