Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Sistemes microinformàtics i xarxes (LOE)

Sistemes microinformàtics i xarxes (LOE)

Família professional: Informàtica i comunicacions

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

1r al matí i 2n a la tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Muntatge i manteniment d’equips Primer 198
2 Sistemes operatius monolloc Primer 132
3 Aplicacions ofimàtiques Primer 165
4 Sistemes operatius en xarxa Segon 132
5 Xarxes locals Primer 165
6 Seguretat informàtica Segon 132
7 Serveis de xarxa Segon 165
8 Aplicacions web Segon 198
9 Formació i orientació laboral Primer 99
10 Empresa i iniciativa emprenedora Primer 66
11 Anglès tècnic Segon 99
12 Síntesi Segon 99
13 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.