Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Instal·lació i moblament (LOE)

Instal·lació i moblament (LOE)

Família professional: Fusta, moble i suro

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Torn

Matí.

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar elements de fusteria, estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanització, muntatge, ajust i acabat, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

(Informació encara no disponible)

Crèdit Nom crèdit Curs Hores
1 Materials en Fusta i Moble Primer 132
2 Solucions constructives Primer 132
3 Operacions bàsiques en fusteria Primer 231
4 Operacions bàsiques en mobiliari Primer 198
5 Control de magatzem Primer 66
6 Planificació de la instal·lació Segon 132
7 Instal·lació de mobiliari Segon 165
8 Instal·lació de fusteria Segon 165
9 Instal·lació d'estructures de fusta Segon 99
10 Formació i orientació laboral Primer 99
11 Empresa e iniciativa emprenedora Segon 66
12 Anglès tècnic Segon 99
13 Síntesi Segon 66
14 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.