Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Fusteria i moble (LOE)

Fusteria i moble (LOE)

Família professional: Fusta, moble i suro

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Primer curs matí i segon curs tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Materials en Fusta i Moble Primer 132
2 Solucions constructives Primer 132
3 Operacions bàsiques en fusteria Primer 231
4 Operacions bàsiques en mobiliari Primer 198
5 Control de magatzem Primer 66
6 Documentació tècnica Segon 99
7 Mecanitzat de fusta i derivats Segon 99
8 Mecanitzat per control numèric en fusteria i moble Segon 165
9 Muntatge de fusteria i moble Segon 66
10 Acabats en fusteria i moble Segon 132
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
13 Anglès tècnic Segon 99
14 Síntesi Segon 66
15 Formació en centres de treball Primer/Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.