Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Mecanització (LOE)

Mecanització (LOE)

Família professional: Fabricació mecànica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.584 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 416 hores.

Torn

Matí.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Processos de mecanització Primer 132
2 Mecanització per control numèric Segon 264
3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat, i processos especials Segon 198
4 Fabricació per arrencament de ferritja Primer 330
5 Sistemes automatitzats Primer 132
7 Interpretació i representació gràfica Primer 132
7 Metrologia i assajos Segon 99
8 Formació i orientació Laboral Primer 99
9 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
10 Anglès tècnic Segon 99
11 Síntesi Segon 66
12 Formació en centres de treball Segon 383

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.