Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Soldadura i caldereria (LOE)

Soldadura i caldereria (LOE)

Família professional: Fabricació mecànica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.584 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 416 hores.

Torn

Primer curs matí i segon curs matí o tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a executar els processos de fabricació, muntatge i reparació d’elements de caldereria, canonades, estructures metàl·liques i fusteria metàl·lica aplicant les tècniques de soldadura, mecanitzat i conformat, i complint amb les especificacions de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Interpretació i representació gràfica Primer 132
2 Traçat, tall i conformat Primer 165
3 Mecanitzat Primer 165
4 Soldadura en atmosfera natural Primer 264
5 Soldadura en atmosfera protegida Segon 264
6 Muntatge Segon 198
7 Metrologia i assajos Segon 99
8 Formació i orientació laboral Primer 99
9 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
10 Anglès tècnic Segon 99
11 Síntesi Segon 66
12 Formació en centres de treball Segon 383

 

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.