Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Instal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE)

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE)

Família professional: Electricitat i Electrònica

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Primer curs matí i segon curs tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

Mòdul Nom mòdul Curs Hores
1 Automatismes industrials Primer/Segon 231
2 Instal·lacions elèctriques interiors Primer 264
3 Instal·lacions de distribució Segon 99
4 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Primer 99
5 Instal·lacions domòtiques Segon 132
6 Instal·lacions solars fotovoltaiques Primer 66
7 Màquines elèctriques Segon 99
8 Instal·lacions elèctriques especials Segon 132
9 Electrònica Primer 66
10 Electrotècnia Primer 165
11 Formació i orientació laboral Primer 99
12 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
13 Anglès tècnic Segon 99
14 Síntesi Segon 66
15 Formació en centres de treball Segon 317

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.