Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà / Preimpressió digital (LOE)

Preimpressió digital (LOE)

Família professional: Arts gràfiques

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Torn

Matí.

Competències professionals

La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar les operacions d’ensamblat per a publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos e imatges, imposició de pàgines, la obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, garantint la qualitat, i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

(Informació encara no disponible)

Crèdit Nom crèdit Curs Hores
1 Tractament de textos Primer 165
2 Tractaments d'imatges en mapa de bits Primer 264
3 Imposició i obtenció digital de la forma impressora Segon 132
4 Impressió digital Segon 165
5 Compaginació Segon 165
6 Il·lustració vectorial Primer 99
7 Identificació de materials en preimpressió Primer 132
8 Realització de publicacions electròniques Segon 198
9 Formació i orientació laboral Primer 99
10 Empresa e iniciativa emprenedora Segon 66
11 Anglès tècnic Primer 99
12 Síntesi Segon 66
13 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.