Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Mitjà

Grau Mitjà

Cicles formatius de grau mitjà

A continuació es mostra un llistat agrupat per famílies professionals amb tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà que es poden cursar a la nostra escola. Si voleu veure més informació sobre els cicles només heu de clicar sobre el nom que hàgiu escollit.

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els accesos per cursar els Cicles Formatius de Grau Mitjà són:

Amb titulació:

  • Graduat en Educació Secundària.
  • La superació del primer cicle d’Ensenyament Secundari Experimental (14-16).
  • Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
  • La superació d’un mòdul professional 2 experimental.
  • La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent.

Sense titulació:

  • Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d’acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d’edat. Està exempt de la prova d’accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l’alumnat que, amb anterioritat, hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà o que hagui accedit per la prova d’accés. Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

Oferta actual

L'Escola del Treball de Barcelona ofereix en aquests moments els següents cicles formatius de grau mitjà:

Fusteria i moble (LOE)

Família professional: Fusta, moble i suro

Fusteria i moble (LOE) - Llegir Més

Gestió administrativa (LOE)

Família professional: Administració i gestió

Gestió administrativa (LOE) - Llegir Més

Manteniment electromecànic (LOE)

Família professional: Instal·lació i manteniment (pàgina en construcció)

Manteniment electromecànic (LOE) - Llegir Més

Mecanització (LOE)

Família professional: Fabricació mecànica

Mecanització (LOE) - Llegir Més