Sou a: Inici / Estudis / Batxillerat Promoció 2019-2021

EL NOSTRE BATXILLERAT

El batxillerat és un estudi postobligatori que es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats i ofereix una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació. La finalitat de l’Institut Escola del Treball, cap a l’alumnat que cursa el batxillerat al nostre centre, és proporcionar una formació integral i polivalent que els faciliti les eines necessàries per cursar estudis superiors amb plenes garanties d’èxit, assolint les competències acadèmiques i d’autonomia personal necessàries per a la seva posterior integració en la societat, des d’una perspectiva activa i responsable.

Elements diferenciadors del nostre batxillerat:

«Conviure amb la Formació Professional enriqueix les competències de l’alumnat de Batxillerat, alhora que li permet aprendre en un entorn professional tot utilitzant equipaments, tallers, laboratoris i aules específiques, fomentant el seu desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida».

 1. Disseny de matèries pròpies de centre que amplien les competències de les diferents modalitats de batxillerat.

 2. Projecte Mentor: projecte propi de l’Institut Escola del Treball on es fomenta la col·laboració pràctica i activa entre l’alumnat de batxillerat i CFGS tot realitzant activitats pràctiques vinculades directament a matèries de les diferents modalitats de cada itinerari.

 3. Desenvolupament del Treball de Recerca amb assessorament per professionals especialitzats en diferents àmbits d’acord amb l’objecte d’estudi del Treball de Recerca.

Estructura

En els dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques.

Matèries comunes: són les matèries que ha de cursar, obligatòriament, tot l’alumnat de batxillerat, amb independència de quina sigui la modalitat o itinerari triat.

Matèries comunes de 1r curs

hores

 

Matèries comunes de 2n curs

hores

 • Llengua i literatura catalana 1

 • Llengua i literatura castellana 1

 • Llengua estrangera: Anglès 1

 • Educació física

 • Filosofia

 • Ciències per al món contemporani

2h

2h

3h

2h

2h

2h

 • Llengua i literatura catalana 2

 • Llengua i literatura castellana 2

 • Llengua estrangera: Anglès 2

 • Història

 • Història de la filosofia

 • Treball de Recerca

2h

2h

3h

3h

3h

--

Matèries comunes d’opció: són matèries de modalitat que s’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat de batxillerat que hagi triat l’alumne/a.

Modalitat batxillerat tecnològic

Modalitat batxillerat científic i batxillerat de ciències de la salut

Modalitat batxillerat d’humanitats

Modalitat batxillerat de ciències socials

Matèria comuna d’opció

Matèria comuna d’opció

Matèria comuna d’opció

Matèria comuna d’opció

Matemàtiques

Matemàtiques

Llatí

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Les matèries específiques completen el currículum personal de cada alumne/a. Formen part de les matèries específiques les matèries pròpies de centre. Per a cada modalitat o itinerari triat es poden escollir aquelles que siguin d’interès de l’alumnat.

Al moment de la matrícula els alumnes s’han d’inscriure en una modalitat i dins de cada modalitat cal triar un itinerari, és a dir una combinació de matèries de modalitat i específiques orientada als diferents estudis posteriors que li siguin del seu interès.

Modalitats de Batxillerat que s’ofereixen a l’Institut Escola del Treball


1. Modalitat de Ciències i Tecnologia (codi: BATXLOE 2000)


La modalitat de ciències i tecnologia s'adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científic sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s'utilitzen en la producció de béns i serveis.

Dins la modalitat de ciències i tecnologia l’alumnat pot triar aquelles matèries de modalitat dels itineraris de:

a) Tecnològic

Dins d’aquest itinerari l’alumnat de l’Institut Escola del treball pot cursar les següents matèries:

Promoció 2019-2021

Matèries de la

modalitat

 

TECNOLÒGICA

PRIMER CURS

Hores

setmana

SEGON CURS

Hores

setmana

- Matemàtiques 1

- Física 1

triar-ne una entre:

- Dibuix tècnic 1

- Tecnologia industrial 1

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Robòtica col·laborativa*

- Ecoeficiència i energia renovables*

- Química 1

- Religió + Simbologia religiosa

4h

4h

 

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

4h

Matemàtiques 2

Física 2

triar-ne una entre:

- Dibuix tècnic 2

- Tecnologia industrial 2

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Disseny i fabricació en 3D*

- Química 2

- Esport i salut*

- Electrotècnia

- Psicologia i Sociologia

- Alemany

 

4h

4h

 

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

4h

2h+2h

4h

Per 2n curs de la promoció 2018-2020:

 

Continuïtat a estudis superiors de:

Ensenyaments de Graus universitaris de: Arquitectura, Enginyeria biomèdica, Enginyeria i disseny industrial, Enginyeries, Enginyeria industrial....

Ensenyaments de CFGS de les famílies professionals de Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Disseny industrial...


b) Ciències

Dins d’aquest itinerari l’alumnat de l’Institut Escola del treball pot cursar les següents matèries:

Promoció 2019-2021

 

Matèries de la

modalitat

 

CIENTÍFICA

PRIMER CURS

Hores

setmana

SEGON CURS

Hores

setmana

- Matemàtiques 1

- Física 1

- Biologia 1

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Ciències de la Terra 1

- Assajos biotecnològics*

- Química 1

- Religió + Simbologia religiosa

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

4h

- Matemàtiques 2

- Física 2

- Biologia 2

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Ciències de la Terra 2

- Química 2

- Esport i salut*

- Psicologia i Sociologia

- Alemany

 

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

2h+2h

4h

Per 2n curs de la promoció 2018-2020:

 

Continuïtat a estudis superiors de:

Ensenyaments de Graus universitaris de: Bioquímica, Biotecnologia, Física, Genètica, Geologia, Matemàtiques, Microbiologia, Química, Estadística, Ciències i Tecnologies del Mar, Ciències i tecnologia dels aliments...

Ensenyaments de CFGS de les famílies professionals de: Activitats fisiques i esportives, Energia i aigua, Industries alimentàries, Química, Sanitat, Serveis socioculturals i a la comunitat...


c) Ciències de la Salut

Dins d’aquest itinerari l’alumnat de l’Institut Escola del treball pot cursar les següents matèries:

Promoció 2019-2021

Matèries de la

modalitat

 

CIENTÍFICA

PRIMER CURS

Hores

setmana

SEGON CURS

Hores

setmana

- Matemàtiques 1

- Física 1

- Biologia 1

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Ciències de la Terra 1

- Assajos biotecnològics*

- Química 1

- Religió + Simbologia religiosa

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

4h

- Matemàtiques 2

- Física 2

- Biologia 2

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Ciències de la Terra 2

- Química 2

- Esport i salut*

- Psicologia i Sociologia

- Alemany

 

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

2h+2h

4h

Per 2n curs de la promoció 2018-2020:

 

 Continuïtat a estudis superiors de:

Ensenyaments de Graus universitaris de: Farmàcia, fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Medicina, Odontologia, Podologia, Psicologia, Veterinària

Ensenyaments de CFGS de les famílies professionals de: Activitats físiques i esportives, Energia i aigua, Industries alimentàries, Química, Sanitat, Serveis socioculturals i a la comunitat...


2. Modalitat d’humanitats i ciències socials (codi: BATXLOE 3000)


La modalitat d'humanitats i ciències socials s'adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

Dins la modalitat d’humanitats i ciències socials l’alumnat pot triar aquelles matèries de modalitat dels itineraris de:

a) Humanitats

Dins d’aquest itinerari l’alumnat de l’Institut Escola del treball pot cursar les següent matèries:

Promoció 2019-2021

Matèries de la

modalitat

 

HUMANÍSTICA

PRIMER CURS

Hores

setmana

SEGON CURS

Hores

setmana

- Llatí 1

- Grec 1

- Literatura catalana

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Història del món contemporani

- Literatura universal

- Empresa i comunicació en entorn digital*

- Religió + Simbologia religiosa

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

4h

- Llatí 2

- Història de l’art

- Literatura castellana

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Grec 2

- Món editorial*

- Esport i salut*

- Psicologia i Sociologia

- Alemany

 

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

2h+2h

4h

Per 2n curs de la promoció 2018-2020:

 

Continuïtat a estudis superiors de:

Ensenyaments de Graus universitaris de: Arqueologia, Belles Arts, Filosofia, Història, Història de l’Art, Humanitats, Lingüística, Traducció i interpretació, Filologia...

Ensenyaments de CFGS de les famílies professionals de: Arts gràfiques, Arts aplicades al llibre, Serveis socioculturals i a la comunitat, Imatge i so, Hoteleria i turisme...


b) Ciències Socials

Dins d’aquest itinerari l’alumnat de l’Institut Escola del treball pot cursar les següents matèries:

Promoció 2019-2021

Matèries de la

modalitat

 

SOCIAL

PRIMER CURS

Hores

setmana

SEGON CURS

Hores

setmana

- Matemàtiques ciències socials 1

- Economia

- Economia d’empresa 1

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Història del món contemporani

- Literatura universal

- Empresa i comunicació en entorn digital*

- Religió + Simbologia religiosa

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

4h

- Matemàtiques ciències socials 2

- Geografia

- Economia d’empresa 2

 

Matèries específiques o de modalitat, cal triar-ne una:

- Estada empresa + Bussines Game*

- Món editorial*

- Esport i salut*

- Psicologia i Sociologia

- Alemany

 

4h

4h

4h

 

 

 

4h

4h

4h

2h+2h

4h

Per 2n curs de la promoció 2018-2020:

 

Continuïtat a estudis superiors de:

Ensenyaments de Graus universitaris de: ADE, Criminologia, Dret, Economia, Geografia, Pedagogia, Periodisme, Sociologia, Turisme, Educació infantil, Educació primària, Treball Social...

Ensenyaments de CFGS de les famílies professionals de: Activitats fÍsiques i esportives, Serveis socioculturals i a la comunitat, Administració i gestió, Comerç i marqueting, Hoteleria i turisme, Arts gràfiques, Comunicació gràfica i audiovisual...

Modalitats

Les modalitats del Batxillerat autoritzades i que s’imparteixen al nostre centre són:

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Informació nou curs

Accés al Batxillerat des d’altres estudis

Per accedir al primer curs de Batxillerat cal complir algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o superior.

Titulació

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de Batxiller, i aleshores l’alumne podrà cursar cicles formatius professionals de grau superior, cicles formatius artístics de grau superior i estudis universitaris.