Sou a: Inici / Estudis / Batxillerat

Batxillerat

El batxillerat a l’Escola del Treball de Barcelona

Introducció

El batxillerat és un cicle educatiu no obligatori que permet accedir a estudis superiors. Presenta diferents itineraris que permeten atendre una àmplia diversitat d’interessos i necessitats dels alumnes, en funció dels estudis que vulguin seguir estudiant en acabar el batxillerat.

El batxillerat consta d’un cicle de dos cursos acadèmics, que proporciona als alumnes:

  • Maduració intel·lectual i humana, adquisició i integració de nous sabers i habilitats, preparació per assumir funcions que impliquin tasques de responsabilitat.
  • Contacte amb components fonamentals de la civilització actual (llengua, història, pensament, ciència, tecnologia i art).
  • Adquisició d’una metodologia adient i d’una visió del món des de bases sòlides
  • Orientació per canalitzar preferències i capacitats.
  • Preparació de l’alumnat per a estudis posteriors (professionals i universitaris), homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Estructura i modalitats

Les modalitats permeten a l’alumnat traçar un camí que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum.

Al moment de la matrícula els alumnes s’han d’inscriure en una modalitat i dins de cada modalitat cal triar un itinerari, és a dir una combinació de matèries de modalitat i optatives orientada a diferents estudis posteriors.

Modalitats

L’Escola del Treball de Barcelona oferta les següents modalitats i itineraris de batxillerat:

Accés al Batxillerat des d’altres estudis

Per accedir al primer curs de Batxillerat cal complir algun dels requisits següents:

  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària.
  • Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o superior.

Titulació

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de Batxiller, i aleshores l’alumne podrà cursar cicles formatius professionals de grau superior, cicles formatius artístics de grau superior i estudis universitaris.

Altres documents