Sou a: Inici / Estudis

Estudis

Oferta educativa del curs 2019-20 (PROVISIONAL) _________________________________________________________

La relació oficial de places ofertades es pot consultar en els plafons del vestíbul de l'Escola a partir de les dates de preinscripció (horari de 8 del matí a 22h del vespre).

Convalidacions

Consulteu la relació de possibles convalidacions fent clic AQUÍ abans de fer la matrícula, les convalidacions sol·licitades en el moment de la matrícula no s'hauran de pagar (grau superior).

També podeu passar per secretaria per fer-nos la consulta (de dilluns a divendres de 9h a 14h).

La qualificació de les unitats formatives (UF) convalidades és 5 (cinc)

Una vegada realitzada la matrícula i fet el pagament, no podem retornar l'import de les matèries o unitats formatives convalidades.

Oferta educativa

Batxillerat

Mostra estudis
CodiModalitats  i itineraris de batxillerat
2000 Batxillerat de ciències i tecnologia (itinerari tecnològic)
2000 Batxillerat de ciències i tecnologia (itinerari ciències)
2000 Batxillerat de ciències i tecnologia (itinerari ciències de la salut)
3000 Batxillerat d’humanitats i ciències socials (itinerari humanitats)
3000 Batxillerat d’humanitats i ciències socials (itinerari ciències socialsl)

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Mostra estudis
CodiDenominació1r curs2n curs
FS10 Fusteria i moble (*) Matí Tarda
AG10 Gestió administrativa Matí (dos grups) Tarda (dos grups)
FS20 Instal·lació i moblament (*) Matí Tarda
IM20 Instal·lacions de producció de calor Matí Tarda
EE30 Instal·lacions de telecomunicacions Matí (un grup) Matí (un grup)
EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques Matí (dos grups) Tarda (un grup)
IM30 Instal·lacions frigorífiques i de climatització Matí Tarda
IM10 Manteniment electromecànic Matí Tarda
FM20 Mecanització Matí Matí
QU20 Operacions de laboratori Matí Matí
AF10 Preimpressió digital Matí (dos grups) Matí (dos grups)
IC10 Sistemes microinformàtics i xarxes Matí (dos grups) Tarda (dos grups)
FM10 Soldadura i caldereria Matí (dos grups) Matí i Tarda **

* Primer curs comú, els alumnes poden fer dos cicles en 3 anys (no es tracta del sistema popularment conegut com 2x3 o 3x2). Caldrà obtenir plaça  a la preinscripció del segon cicle per cursar el segon curs.

** La tria del torn la fa l’equip docent en funció del rendiment acadèmic de l’alumne/a.

Cicles Formatius de Grau Superior

Mostra estudis
CodiDenominació1r curs2n curs
ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa Matí Matí
AGB0 Administració i finances (un grup de tarda dual) (*) (**) Matí, tarda (dual) Matí , tarda (dual)
AGB1 Administració i finances, perfil professional gestor d’assegurances (un grup dual) (**) (*****) Tarda Tarda
AGA0 Assistència a la direcció (*) Matí Matí
EEB0 Automatització i robòtica industrial (dos grups DUAL) Matí o tarda Tarda (dos grups) 
AEB0 Condicionament físic (***) Matí Matí
FMA0 Construccions metàl·liques Tarda Tarda
ICB0 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (*) Tarda Tarda
ICC0 Desenvolupament d’aplicacions web (*) Matí Tarda
IMB0 Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids Tarda Tarda
FMC0 Disseny en fabricació mecànica Tarda Tarda
AFA0 Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (*) Tarda Tarda
AFB0 Disseny i gestió de la producció gràfica (*) Tarda Tarda
AEA0 Ensenyament i animació socioesportiva (****) Matí Matí
EAA0 Eficiència energètica i energia solar tèrmica  Tarda Tarda
QUB0 Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins Matí (un grup), tarda (un grup) Tarda (dos grups)
QUD0 Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat  Matí Tarda
EEC0 Manteniment electrònic  Matí Tarda
IMC0 Mecatrònica industrial (DUAL)
Matí Tarda
EOC0 Organització i control d’obres de construcció (DUAL) Tarda Tarda
1954 Prevenció de riscos professionals (antic pla LOGSE) Tarda Tarda
FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica (DUAL) Tarda Tarda
EOB0 Projectes d’edificació  Matí Matí
EOB1 Projectes d’edificació, perfil professional rehabilitació i restauració  (DUAL) (**) Tarda Tarda
EOA0 Projectes d’obra civil (DUAL) (**) Matí Tarda
EED0 Sistemes de telecomunicacions i informàtics Matí Matí
EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats Matí Tarda

* Primer curs comú, els alumnes poden fer dos cicles en 3 anys (no es tracta del sistema conegut com 2x3). Caldrà obtenir plaça a la preinscripció del segon cicle per cursar el segon curs.

** En els cursos de formació professional en alternança dual es realitza una part de la formació a primer i segon curs a l’empresa amb una petita remuneració econòmica. Més informació sobre la formació dual fent clic aquí.

*** En algunes activitats del cicle de Condicionament físic hi ha un pagament apart, a primer curs: 11€ per UF matriculada en concepte de Sortides i/o espais específics externs

A segon curs i en concepte de Sortides i/o espais específics externs en el Modul 03 - > UF5 . Direcció i dinamització d’activitats cardiovasculars es de 300€ i per cada UF matriculada 10€

**** En algunes activitats del cicle de Ensenyament i animació socioesportiva hi ha un pagament apart, a primer curs: 11€ per UF matriculada en concepte de Sortides i/o espais específics externs

A segon curs i en concepte de Sortides i/o espais específics externs en el Modul 06 - > UF3. Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural es de 450€ i per cada UF matriculada 10€

***** Les persones que superin aquest cicle, rebran el diploma de nivell B i C del Col·legi de Mediadors d'Assegurances que els permetrà treballar a qualsevol entitat del sector.

Ensenyaments esportius de règim especial

Molt important: Per cursar un grau superior, haurà de tenir batxillerat o prova d'accés.

Mostra estudis
CodiDenominació1r nivell2n nivell
8201 Tècnic d’esport de futbol (intensiu) Matí Matí

Programes de formació i inserció PFI (abans PQPI)

Mostra estudis
CodiEspecialitatTorn
PFI IC01 Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics Matí
PFI FM02 Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura Matí
PFI FM04 Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC Matí
PFI FM01 Auxiliar de serralleria i construccions metàl.liques Matí

Horari dels cursos

  • Cicles formatius de grau superior i mitjà: de dilluns a divendres en torns de matí o tarda. Torn de matí de 8 a 14h (amb un descans entre les 10:45 i 11:15h), torn de tarda de 16 a 22h (amb un descans de 18:45 a 19:15h).
  • Batxillerat: de dilluns a divendres, torn de matí de 8 a 14h (amb un descans de 10:45 a 11:15h).
  • Tècnic/a esportiu en futbol (primer i segon nivell) torn de matí de 8 a 14h. Intensiu (primer nivell de setembre a gener, segon nivell de febrer a juny)

Tots els estudis són presencials, fet que implica l'assistència obligatòria.

Consultar els preus públics

A la següent adreça es poden consultar els preus públics.

On trobar més informació?

  • Podeu obtenir més informació retirant els fulletons que disposem a la nostra consergeria de l’escola (horari de 8h a 21h).
  • Enviant un correu electrònic al nostre servei d'orientació: orientacio@escoladeltreball.org
  • Consultant la informació del Departament d’Educació sobre Que estudiar.
  • Guies oficials disponibles als ajuntaments, organitzacions juvenils, consells comarcals ...
  • Saló de l'Ensenyament http://www.ensenyament.com/ca/

____________________________

Data de modificació:  10/4/2019

Responsable: Secretaria