Sou a: Inici / Secretaria / Preinscripció i matrícula pel curs 2020-2021 / Preinscripció i matrícula de Grau Superior

Preinscripció i matrícula de Grau Superior

Instruccions i calendari de preinscripció i matrícula de Grau Superior. Curs 2020-2021

Calendari de preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior de Formació Professional / Dates importants.

 

Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l'oferta

5 de juny

Presentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic) Del 10 al 17 de juny
Presentació de documentació Fins al 18 de juny
Publicació de llistes amb el barem provisional 13 de juliol
Presentació de reclamacions Del 14 al 16 de juliol
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 20 de juliol
Sorteig del número per al desempat 20 de juliol
Publicació de llistes ordenades definitives 23 de juliol
Publicació oferta definitiva 28 de juliol
Publicació de les llistes d'admesos 30 de juliol
Període de matrícula ordinària De l'1 al 7 de setembre

 

Enviament de documentació

https://www.escoladeltreball.org/tramits/enviament


 

Informació general

Identificació

 • Institut Escola del Treball

 • Carrer Comte d’Urgell, 187, edifici 11

 • 08036 Barcelona - Espanya

Telèfon general del centre

 • 934 309 200

Codi de centre

 • 08013275

Per a més informació sobre el procés de preinscripció “Estudiar a Catalunya

Informació preisncripció

Mapa escolar de Catalunya


Presentació de la sol·licitud amb la documentació

 

Mètode 1 (MOLT RECOMANAT): Sol·licitud electrònica (IdCAT o certificat electrònic i tot validat).


 • Avantatges: Totalment online i no cal enviar documentació si tota ha estat validada.

 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

  • Cicles de grau superior de formació professional: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: Del 10 al 17 de juny.

 • Qui pot emplenar Sol·licitud electrònica? Alumnes que hagin estat escolaritzats a partir del curs 2015-2016 en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.

 • Passos a seguir? Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC).

 

PASSOS A SEGUIR


 

Mètode 2 (RECOMANAT) Sol·licitud en format electrònic + Enviament documentació si EdT és 1a opció.


 • Avantatges: Totalment online però cal enviar documentació telemàticament.

 • Quan? Durant període oficial de preinscripció.

  • Cicles de grau superior de formació professional: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: Del 10 al 17 de juny.

 • Qui pot emplenar Sol·licitud electrònica? Tothom.


PASSOS A SEGUIR


  • Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior (mirar calendaris en aquest document).

  • Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

Mètode 3: Cita prèvia telefònica amb assessorament


 • Quan? Durant el període de preinscripció.

  • Cicles de grau superior de formació professional: Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: Del 10 al 17 de juny.

 • Rebràs assessorament i t’ajudaran a la realització de la preinscripció.

 • Horari d’atenció al públic Secretaria COVID19

 • 934 309 200

   

Hauràs de fer enviament de la documentació

 • Enviament documentació: 

 • https://www.escoladeltreball.org/tramits/enviament

 • Quina documentació? Resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (s’indica a la sol·licitud), escanejada o fotografiada amb qualitat.

 • Quan? Durant el període de preinscripció més un dia posterior (mirar calendaris en aquest document).

 • Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

Mètode 4 (NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL): Cita prèvia amb eina corporativa + sense assessorament + Mesures de seguretat


 • Com? Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç següent

 • Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.

 

Si teniu problemes amb el formulari es pot utilitzar preinscripcio@escoladeltreball.org

 

Presentació de reclamacions al barem provisional


Quan? Durant període oficial de reclamacions.

 • Cicles formatius de grau superior de formació professional: del 14 al 16 de juliol.

Qui pot presentar reclamació?

 • Sol·licitants de preinscripció amb primera opció Escola del Treball disconformes amb la baremació.

 

Procediment RECOMANAT


Pas 1: Enviar escrit reclamació i adjuntar documentació justificativa

Enviament documentació: 

https://www.escoladeltreball.org/tramits/enviament

Pas 2: Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.


Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.

 

 

Si teniu problemes amb el formulari es pot utilitzar preinscripcio@escoladeltreball.org

 

Matrícula

 

Mètode recomanat: confirmació de matrícula


Com? L’alumnat assignat podrà fer la matrícula telemàticament fent clic en

https://www.escoladeltreball.org/matricula/

Quan? Dates de matrícula

 • Matrícula Cicles de grau superior de formació professional i arts plàstiques i disseny: De l’1 a 7 de setembre.

Enviament de documentació pendent

  • Pas 1: Enviar la documentació

Enviament documentació: https://www.escoladeltreball.org/tramits/enviament

 • Pas 2: Rebràs un correu amb justificant la recepció de la sol·licitud.

 

Procediment NO RECOMANAT / NOMÉS EN CAS EXCEPCIONAL) cita prèvia amb eina corporativa o telefònica


Sol·licitar cita prèvia en l’enllaç publicat a la web.

Condicions:

  • Només per realització de preinscripció el temps mínim indispensable.

  • Només es podrà accedir als espais habilitats per realitzar el tràmit.

  • Horari d’atenció al públic: Segons cita prèvia.

  • CAL ATENDRE OBLIGATÒRIAMENT MESURES DE SEGURETAT

   • Una única persona per sol·licitud.

   • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.

   • Atendrà les indicacions del personal de l’Escola del Treball.

   • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.

   • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.

   • Han de portar la documentació preparada.

   • Portar mascareta i guants.

Si teniu problemes amb el formulari es pot utilitzar preinscripcio@escoladeltreball.org